Download full report
Select format

Evaluarea gradului de pregătire privind valorificarea energiei regenerabile: Republica Moldova

Republica Moldova are un potențial energetic regenerabil major, care, până în prezent, a rămas aproape neexploatat. Utilizarea mai intensă a surselor de energie regenerabilă ar reduce importurile costisitoare de combustibili și ar stimula dezvoltarea economică a țării.

Newsletter

Republica Moldova are un potențial energetic regenerabil major, care, până în prezent, a rămas aproape neexploatat. Utilizarea mai intensă a surselor de energie regenerabilă ar reduce importurile costisitoare de combustibili și ar stimula dezvoltarea economică a țării.

Available in English / Disponibil în limba Engleză

Evaluarea gradului de pregătire privind valorificarea energiei regenerabile (RRA): Republica Moldova, identifică acțiunile-cheie pentru accelerarea implementării energiei regenerabile și consolidarea sectorului. Raportul, bazat pe consultări cu mai multe părți interesate, prezintă opțiuni de consolidare a cadrului legal, de reglementare și de finanțare a surselor de energie regenerabilă. Acesta recomandă acțiuni de consolidare a obiectivelor naționale, de sporire a flexibilității infrastructurii rețelei existente, de îmbunătățire a performanței economice a proiectelor de energie regenerabilă, de dezvoltare a sectorului bioenergiei și de îmbunătățirea capacităților sectorului financiar-bancar local.

Printre recomandările cheie se regăsesc:

  • Adoptarea unui obiectiv de energie regenerabilă pentru 2030
  • Realizarea unui studiu de modelare a costurilor de producție;
  • Consolidarea cadrului de reglementare;
  • Simplificarea procedurilor administrative și facilitarea aplicării acestora;
  • Dezvoltarea unei strategii pentru sectorul bioenergetic;
  • Încurajarea dezvoltării și utilizării platformei online pentru comerțul cu biomasă;
  • Identificarea unei căi optime pentru a crește rolul biocombustibililor;
  • Îmbunătățirea rentabilității aferente proiectelor de energie regenerabilă;
  • Îmbunătățirea capacității băncilor locale de a facilita finanțarea proiectelor de energie regenerabilă;
  • Dezvoltarea unei strategii naționale de comunicare cu privire la sursele de energie regenerabilă.

Evaluarea gradului de pregătire privind valorificarea energiei regenerabile (RRA) identifică acțiunile necesare pentru depășirea barierelor unei țări în calea implementării energiei regenerabile, IRENA oferind suport tehnic și expertiză pentru a facilita consultările între diferiți actori naționali. În timp ce procesul contribuie la formarea opțiunilor potrivite de politică și de reglementare, fiecare țară determină ce surse și tehnologii de energie regenerabile sunt relevante și coerente.