Active filters: 3
Sort:
  • Renewables Readiness Assessment: Republic of Azerbaijan

   As Azerbaijan seeks to diversify its economy, a renewable-based energy system would offer socio-economic benefits, introduce innovative technologies, and provide viable low-carbon solutions.

   Publications Reports Renewables Readiness Assessment (RRA) Macro-economic benefits Socio-economic impact Finance & investment
  • Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən İstifadəyə Hazirliğın Qiymətləndirilməsi: Azərbaycan Respublikası

   Bir halda ki Azərbaycan öz iqtisadiyyatını şaxələndirməyə çalışır, bərpa olunan mənbələrinə əsaslanan enerji sistemi sosial-iqtisadi faydalar verəcək, innovativ texnologiyaların tətbiqinə kömək edəcək və karbonlu yanaşmaları təmin edəcəkdir.

   Publications Reports Renewables Readiness Assessment (RRA) Macro-economic benefits Socio-economic impact Finance & investment
  • Renewables Readiness Assessment: Kingdom of Bhutan

   Bhutan prioritises sustainable development and environmental conservation alongside economic growth. As the country develops, a diversified mix of renewables can support growth and improve people’s livelihoods.

   Publications Reports Renewables Readiness Assessment (RRA) Targets & NDCs Policy Power Generation Costs Costs Macro-economic benefits Socio-economic impact
You’ve viewed 3 of 3 results